DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku wolontariusza - pobierz -

Oświadczenia wolontariusza pełnoletniego - pobierz -

Oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego wolontariusza - pobierz -