ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Od początku stycznia 2022 r. pracuje Zespół Projektowy 12 Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE 2022.

W zespole pracują:
Dyrektor festiwalu, koordynatorzy artystyczni, szef biura festiwalu, księgowy, koordynator d.s. designu, koordynator d.s. promocji, koordynator d.s. logistyki, specjaliści ds. pozyskiwania środków, koordynator d.s. wolontariatu, koordynator d.s. zagranicznych, koordynatorzy projektów festiwalowych, tłumacze, specjaliści-realizatorzy wydarzeń festiwalowych.

Biuro Festiwalu zajmuje się: koordynowaniem kontaktów z uczestnikami festiwalu, rejestracją na festiwal, obsługą uczestników i gości podczas festiwalu, koordynowaniem transportu osób oraz obsługą spotkań zespołu.

Wyżywieniem zajmuje się wybrana firma cateringowa.

Zapewnieniem hoteli zajmuje się Biuro Festiwalu.

Transport osób odbywa się wynajętymi autokarami i komunikacją miejską.

Transport sprzętu odbywa się wynajętymi środkami transportu.

Podczas festiwalu działają również: obsługa techniczna, grupa porządkowa, ochrona i ratownicy przedmedyczni.

Łącznie podczas festiwalu pracuje ponad 100 osób – wolontariuszy i pracowników Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz koordynatorów-wolontariuszy Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.