UCZESTNICY

Przez kolejnych 11 lat w festiwalu wzięli udział młodzi artyści z 30 krajów świata: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chin, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Meksyku, Mołdawii, Palestyny, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier i Włoch.

W 2022 roku zaprosiliśmy miłośników sztuki inspirowanej folklorem z 12 krajów świata. Udział w festiwalu zapowiedzieli między innymi młodzi artyści z Bangladeszu i Zimbabwe. Planujemy udział w części on-line festiwalu uczestników z 20 krajów różnych kontynentów.

Uczestnikami festiwalu są młodzi artyści: zespoły taneczne, wokalne i wokalno-muzyczne, soliści, fotografowie, designerzy, projektanci mody oraz profesjonalni artyści – muzycy, plastycy, fotografowie, aktorzy, projektanci i designerzy inspirujący się w swojej twórczości tradycjami narodowymi, folklorem i kulturą etniczną.

W festiwalu biorą udział zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i młodzież do 30 roku życia, w tym studenci osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.

Odbiorcami działań z zakresu edukacji międzykulturowej i regionalnej są również dzieci i młodzież szkolna z Łodzi i województwa łódzkiego.

Projekty wymiany międzynarodowej podczas festiwalu realizować będą młodzieżowe grupy nieformalne i grupy zorganizowane z partnerskich instytucji i organizacji.

W festiwalu weźmie udział około 50 osobowa grupa wolontariuszy polskich i zagranicznych, w tym osoby +50.

Publiczność festiwalowa to każdego roku ponad 4000 osób – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego oraz turystów będących odbiorcami wydarzeń festiwalowych i aktywnymi uczestnikami artystycznych działań ulicznych.